Topics

In welke gevallen moet ik mijn Texaco-tankkaart opzeggen en hoe doe ik dit?

Doe dit enkel wanneer u zeker bent dat u de kaart niet meer zult gebruiken. Meestal is dit het geval wanneer u het bijhorende voertuig heeft verkocht of als u voor een nieuw type kaart heeft gekozen.

Een tankkaart opzeggen kan eenvoudig via de Texaco Cards Webportal. Na opzegging kunt u de kaart vernietigen door de magneetstrip door te knippen.Wilt u uw account stopzetten, dan verzoeken wij u ons per email te informeren (texcard@eurogarages.com).

Vermoedt u misbruik van uw kaart? Laat uw kaart bij de minste twijfel meteen blokkeren via de Texaco Cards Webportal of vraag de blokkade telefonisch of via de e-mail aan (texcard@eurogarages.com).