Topics

Hoe blokkeer ik zelf mijn GO ‘The easy way’-tankkaart(en)?

·         Via de GO ‘The easy way’Cards Webportal:

  1. Log in op uw account.
  2. Kies in het beginscherm voor ‘Kaart blokkeren’.
  3. Selecteer in het volgende scherm de tankkaart die u wil blokkeren (bijvoorbeeld op basis van de naam, het kaartnummer of het kenteken).
  4. Kies ‘Blokkeer’ (bovenaan het scherm) en vervolgens ‘Blokkeer en vervangen’, ‘definitieve blokkade’, ‘tijdelijke blokkade’ of ‘blokkade in de toekomst’.
  5. Klik ten slotte op ‘bevestig blokkade’.screen-blokkade

·         Telefonisch:
Dit kan als u (tijdelijk) geen toegang heeft tot de GO The easy way Cards Webportal. Bel dan naar +31 (0)76 523 98 78. De blokkering gaat pas definitief in nadat we uw verzoek via e-mail hebben bevestigd.

Als u of uw chauffeur onderweg zijn en uw kaart gestolen blijkt, blokkeren we die zodra u belt, maar dient u ons het verzoek bij thuiskomst nog eens via e-mail door te sturen.

Heeft u toegang tot de GO ‘The easy way’ Cards Webportal, maar wenst u toch één of meerdere tankkaarten telefonisch of via e-mail te blokkeren? Dan rekenen we 2,50 euro verwerkingskosten per kaart aan.