Topics

Wat als ik een andere bank-/girorekening wil gebruiken?

Het is belangrijk dat u ons daarvan zo snel mogelijk op de hoogte brengt, zodat we uw automatische betaling kunnen aanpassen. We bezorgen u dan een nieuw SEPA-formulier met een nieuw kenmerk/machtigingsnummer, waarmee u ons een nieuw mandaat voor automatische betaling kunt geven.

Dat formulier dient u, ingevuld en ondertekend, terug te sturen naar:

EG Nederland B.V.
GO ‘The easy way’ Cards Center
Postbus 9531
4801 LM Breda
Nederland