Eurotoll

Kilometerheffing in België
Vanaf 1 april 2016 gaat in België een kilometerheffing voor vrachtwagens van start.
België doet hiervoor een beroep op het nieuwe tolsysteem Viapass.

De gebruiker betaalt
Het systeem van de kilometerheffing vervangt in België het Eurovignet. Waar het Eurovignet tot dusver geen rekening hield of je nu veel of weinig reed, zal je vanaf 1 april 2016 betalen per gereden kilometer.
Het systeem van Viapass is gebaseerd op satelliettechnologie waarmee elke gereden kilometer van de vrachtwagen zal worden geregistreerd. Om de vrachtwagen te kunnen traceren zal iedere vrachtwagen van meer dan 3,5 ton uitgerust moeten worden een On Board Unit (OBU).
Het wegennet waarop de kilometerheffing van toepassing is, zal minstens het huidige Eurovignet-wegennet omvatten, aangevuld met extra wegen die de gewesten nodig achten om sluipverkeer te voorkomen.

Een gedetailleerde omschrijving van het systeem vindt u op Satellic.be

Hoeveel kost het nieuwe systeem?
Het tarief zal bepaald worden door drie elementen: het gewicht van het voertuig, de Europese emissiestandaard en het gebied waarin u rijdt. De huidige tarieven vindt u in onderstaand overzicht.
eurotoll-go
In het Waals gewest zal het bedrag onderworpen worden aan een btw-tarief van 21%, in andere gewesten niet.

Hoe registreren?
Er zijn twee mogelijkheden om de kilometerheffing te betalen: prepayment en postpayment.
In het prepayment-systeem haalt u een OBU bij een van de vele distributiepunten op parkeerterreinen en in servicestations (waaronder ook de Texaco-stations). Eens u de OBU in uw bezit heeft, laadt u deze op met een door u te kiezen bedrag.
Als u frequent in België rijdt, is het postpayment-systeem een betere optie. U kunt zich hiervoor al inschrijven via de Satellic-website en tijdig de benodigde aantal OBU’s bestellen.

Nood aan extra service?
Twee van de ons omringende landen hebben al een tolsysteem en nu sluit ook België hierbij aan. Om de toladministratie in meerdere landen te vergemakkelijken, biedt Texaco u een extra service aan.
Met onze service Eurotoll wordt het voor u makkelijk om de nodige OBU’s en kaarten te bekomen die nodig zijn voor meer dan 55.000 kilometer aan tolwegen in Europa. Bovendien kunt u makkelijk en snel bruggen en tunnels doorkruisen. Het systeem van Viapass in België voldoet al aan de EETS-normen van de Europese Unie waardoor het op termijn mogelijk zal worden om de OBU’s ook op andere tolwegen te gebruiken.

Wherever you go, go Texaco
Texaco is uw partner voor onderweg met een uitgebreid netwerk van stations en een professionele service. Klik hier als u meer informatie wenst over dit onderwerp of contacteer uw Texaco Card Accountmanager.